PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako funguje vypracovanie práce ?

 
Zadanie nezáväznej objednávky

Zákazník zadá nezáväznú objednávku na vypracovanie diplomovej, bakalárskej, atestačnej či seminárnej práce.

 
Potvrdenie objednávky

Pre Vašu objednávku nájdeme vhodného autora, ktorý spĺňa kritéria Vášho zadania a následne Vám zasielame cenovú ponuku, ktorú si autor žiada za vypracovanie práce. 

 
Úhrada objednávky

Po odsúhlaseni ceny, uhradí zákaznik prvých 30% za napísanie podkladov. Po úhrade začína autor pracovať na písaní, pričom v rámci prípravy podkladov, bude mať zákazník možnosť konzultovať pripomienky priebežne. 

 
Dokončovanie

Po úhrade poslednej časti dostane zákazník kompletné podklady so všetkymi náležitosťami vypracovanej práce (abstrakt, obsah, úvod, jadro, záver, zoznam použitej literatúry a komplet prilohy).

 
Finalizácia

V prípade potreby garantujeme reklamáciu do 48 hodín, kedy si dohodneme čas pripádnych dodatočnych úprav a zmien.

Nezáväzná objednávka pre písanie práce resp  podkladov Vás k ničomu nezaväzuje, slúži len ako materiál, na základe ktorého Vám vie náš autor zaslať adekvátnu cenovú ponuku. Ak nebudete s ponúkanými službami v akomkoľvek smere spokojní, nemusíte v spolupráci pokračovať. Objednávka sa stáva záväznou až po odsúhlasení všetkých požiadaviek kladených na podklady, postupu pri spracovaní a úhrade prvej splátky.