PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako napísať úvod dizertačnej práce

Prvým prvkom dizertačnej práce je úvod. Úvod je v skutočnosti akoby ukážka filmu, do ktorej sa najčastejšie dávajú najdôležitejšie informácie a najzaujímavejšie prvky našej práce. Ako správne napísať úvod k dizertačnej práci?

Čo by malo figurovať v úvode dizertačnej práce:

  • predstavenie témy dizertačnej práce, zdôvodnenie výberu témy, jej aktuálnosť
  • stručný popis predchádzajúceho výskumu na danú tému
  • popis výskumných metód, nástrojov a postupov, ktoré používate

Ak sa dizertačná práca týka skúmania nejakej hypotézy, je dobré ju taktiež zahrnúť do úvodu. Môžete ju dať do odseku zvlášť a vyčleniť ju medzi celkovým textom.

Nezabúdajte!

Aj keď štrukturálne prvým prvkom dizertačnej práce práve úvod (tu sa nepočítajú „ozdoby“ ako bibliografia, abstrakt atď.), dôrazne sa odporúča, aby ste ho písali až na konci celej práce.

Tip!

Vedzte, kedy môžete prekročiť hranice a kedy nie! Nepíšte srdcervúce úvody alebo také, aby ste oživili celú prácu. Dizertačná práca nemá byť prečačkaná a ozdobná, a rovnako ani jej úvod. Zmyslom úvodu je predvídať v niekoľkých odsekoch, o čo pôjde: výskumné metódy, nastolenie problému, cieľ dizertačnej práce. Tvorí asi 10 - 15% užitočného objemu vašej dizertačnej práce.

Aký dlhý by mal byť?

Dobrý úvod má mať maximálne 2-2,5 strán a obsahovať teoretické a praktické riešenia, ktoré je potrebné vyriešiť.

Čo ďalšie môže obsahovať úvod v dizertačnej práci?

Úvod môže obsahovať histografiu, krátke zhrnutie predchádzajúcich výskumov. Môžete určiť hranice spracovania témy, t.j. môžete popísať, na koľko častí / kapitol materiál rozdelíte skúmaný problém. V úvode sa môžete dokonca zaoberať metodológiou (metodika výskumu) a metodológiou (aplikované postupy, techniky), ale nevysvetľujte to veľmi obšírne, pretože aj keď túto časť očakávajú mnohí konzultanti, jej skutočné miesto je v časti výskumu. Tam všetko podrobne vysvetlite. Na záver, ak máte pocit (pretože úvod je stále veľmi krátky), môžete uviesť stručný opis hlavných zdrojov použitých pri príprave dizertačnej práce.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prečítajte si ďalšie články na blogu.