PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako sa popasovať s prieskumom?

Záverečné práce majú vždy za úlohu priniesť do výskumnej oblasti niečo nové. Alebo sa o to aspoň snažia. Čo to znamená? Pred písaním vašej práce sa stretnete so školiteľom, ktorý navrhne postup. Rozhodne tiež, ktorý prieskum bude pre prácu najrozumnejší. Toto rozhodnutie najčastejšie vyplýva z témy práce a vašich možností. Dve najrozšírenejšie postupy sú kvalitatívny a kvantitatívny.

 

 

Kvalitatívny prieskum sa orientuje na kvalitu dopytovaných zdrojov a kvalitu samotného dopytovania. To znamená, že prieskum nebude realizovaný plošne a dotazníkom, ale osobne, alebo pokusom / experimentom. Kvantitatívny typ prieskumu je rozšírenejší a realizovaný je najčastejšie dotazníkom. Tento spôsob má za účel zistiť mienku / názor širokého spektra ľudí, alebo veľkého počtu ľudí, ktorí zdieľajú konkrétne požadované črty v kontexte výskumu.

Pre vyplnenie dotazníka samozrejme potrebujete dopytovanú vzorku. Ako sa k nej dostať? Uistite sa, že ste členom čo najviac študentských skupín na facebooku. Študenti sú tu zhovievaví a s vyplnením dotazníka vám radi pomôžu. Znamená to pre nich pomyselnú dobrú karmu – možno sa taktiež ocitnú vo vašej pozícii a vo výskume budú potrebovať čísla. Zdieľajte svoj dotazník všade, kde môžete. Najspoľahlivejšia možnosť sú formuláre od Google. Je to zadarmo, ľahko sa zdieľajú a ich rozhranie je pre požívateľov skutočne jednoduché. Môžete využiť i služby školy a dotazníky posielať na akademické maily študentov. O tejto možnosti však veľa nevieme a preto sa k nej budete musieť dopátrať sami. Určite však stojí za to.

Keď ľudí žiadate o vyplnenie dotazníka, nezabudnite uviesť pre akú skupinu je určený. Takto odfiltrujete neželané osoby, ktoré o téme nič nevedia, resp. nakloníte výsledok výskumu vo svoj prospech. Neostávajte len pri študentských skupinách, rozpošlite dotazníky svojim blízkym a priateľom – takto načerpáte minimálne niekoľko desiatok odpovedí.