PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako sa vyhnúť plagiatom v bakalárskej práci časť 1

Plagiátorstvo je použitie myšlienok, pojmov, slov, viet iných autorov bez toho, aby na ne autor diela odkazoval. Plagiátorstvo je nezákonné použitie intelektuálnych produktov iných, to však neznamená, že myšlienky druhých nemožno spoznať a použiť, ale nemožno ich použiť akoby boli naše vlastné. Bakalárska práca je súčasťou štúdia takmer na každej vysokej škole a preto je vhodné sa naučiť vyhýbať sa podobným trestným činom.

Ako prvý krok uvedieme zoznam hlavných chýb, ktorých sa mnohí dopúšťajú a tak je ich bakalárska práca považovaná za plagiát.

  1. Najzávažnejším priestupkom je, keď bakalárska práca obsahuje úplne skopírované, odpísané stránky, vety alebo myšlienky z knihy, knihy, časopisu, webu, bez uvedenia pôvodného zdroja za konkrétnymi časťami. Konkrétny text môžete takisto vložiť do úvodzoviek a uviesť presný zdroj. Bakalárska práca by však nemala obsahovať viac ako 1/3 strany doslovného citátu na jednej strane. To však použite iba v prípade, ak je ten citát skutočne veľmi dôležitý a musí byť v bakalárskej práci doslovne.
  2. Druhá chyba, ktorá sa často objavuje v mnohých prácach je, keď si daný autor myslí, že jedna veta bez zdroja ostáva bez povšimnutia, no nie je to tak. Bakalárska práca musí mať pri každej jednej vete z iného zdroja presne uvedený zdroj.
  3. Za chybu sa považuje aj to, keď je myšlienka citovaná doslovne, no je označená bez úvodzoviek.
  4. A nestačí ani to, keď pri písaní práce uvediete všetky zdroje do bibliografických údajov a nevyznačíte ich presné umiestnenie v bakalárskej práci

 

Tieto chyby vedú najčastejšie k tomu, že sa z bakalárskej, či dokonca inej práce, stáva plagiát. Takéto práce nie sú akceptované nikde a zároveň sa takáto činnosť považuje za trestný čin.

 

Čo robiť, aby sme v bakalárskej práci nedopustili plagiátorstva sa dozviete v 2. časti článku.