PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako sa vyhnúť plagiatom v bakalárskej práci časť 2

V 1. časti sme si prešli, čo je plagiát a kedy sa počas písania svojej bakalárskej práce dopustíte trestného činu. A v 2. časti vám v krátkosti ukážeme, ako by mala byť bakalárska práca napísaná tak, aby ste neporušovali zákon a úspešne ukončili prvý stupeň štúdia.

Keď používam odbornú literatúru, dopúšťam sa plagiátorstva?

Je veľmi dôležité vedieť, že bakalárska práca nemá za cieľ, aby ste vynašli niečo nové, jedinečné, čo ešte nikto predtým nevidel. Jej cieľom je, aby ste svoj skúmaný problém predstavili, venovali sa mu a prípadne ponúkli riešenie. V skratke, aby ste ukázali, čo ste sa počas štúdia na prvom stupni vysokej školy naučili a ako to viete aplikovať. Neočakáva sa od vás napísanie nového štúdia či knihy. Stačí ak vyhľadáte správnu literatúru a zdroje označíte podľa smernice vysokej školy.

Správne citovanie

Platí zlaté pravidlo: To, čo máte z inej literatúry, musíte patrične označiť. Každú jednu myšlienku a každú jednu vetu.

  1. Bakalárska práca by nemala obsahovať množstvo doslovne prepísaného (a označeného textu). Skúste daný text preformulovať a neuvádzajte do úvodzoviek zbytočne každú vetu.
  2. Vo všetkých prípadoch uvádzajte zdroj podľa smerníc vašej školy a stále uveďte presné umiestnenie daného textu. V prípade internetového zdroja sa odporúča uviesť aj presný dátum citovania.
  3. Ak potrebujete niečo do bakalárskej práce uviesť doslovne, nesmiete zabúdať na označenie úvodzovkami.
  4. Zdroj môžete uviesť aj viackrát, pri každom jednom úseku, ak je to potrebné, aby ani náhodou sa nestalo, že sa bakalárska práca označí za plagiát.
  5. Pri uvádzaní zdroja je potrebné uviesť nielen názov knihy, autora, vydavateľstvo, rok vydania a ISBN číslo, ale aj číslo strán, z ktorých ste čerpali.
  6. Vždy svoju bakalársku prácu konzultujte so svojim konzultantom, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam.

 

Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť plagiátorstvu v bakalárskej práci je dodržanie zlatého pravidla.