PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako vytvoriť osnovu diplomovej práce

Ako prvý krok pri písaní diplomovej práce vás vedúci požiada o vypracovanie konceptu. Je nevyhnutné, aby ste osnovu mali hotovú, pretože na základe vášho náčrtu bude vybraný konzultant schopný vytvoriť si názor na plán vašej diplomovej práce a pomôcť vám. Ak vytvoríte dobrú osnovu, zaručuje vám polovicu úspechu, pretože na základe logicky štruktúrovaného náčrtu sa ľahko píše.

Dobrá osnova pozostáva z troch častí a nemá viac ako 3 - 5 strán!

  1. Úvod

Opíšte dôležitosť a aktuálnosť témy, potom opíšte, čo je cieľom vašej diplomovej práce a čo by ste chceli diplomovou prácou dosiahnuť. Je tu tiež miesto na zdôvodnenie výberu témy. Tiež stručne opíšte vami zvolenú výskumnú metódu a hypotézy (to však môžete vynechať a zapracovať do časti zaoberajúcou sa výskumom.)

  1. Plánovaný obsah

Keďže sa jedná iba o náčrt diplomovej práce, obsah je tiež iba plán, ktorý sa môže a zvyčajne sa aj mení počas písania práce. Náčrt si urobíte po prečítaní literatúry (nehĺbením sa do nej), a v zásade máte teraz diplomovú prácu viac-menej v mysli a viete, čo a ako chcete. Pri písaní, keď sa zahĺbite do literatúry, môžete prísť s novými myšlienkami, pozrieť sa na danú tému z inej perspektívy alebo klásť nové otázky, čo je prirodzené, takže je v poriadku, že do konca diplomovej práce budete mať trochu inú štruktúru, ciele a smerovanie.

  1. Plánovaná bibliografia

Ani to nie je konečné, pretože takmer určite budete pri svojej diplomovej práci bádať ďalej, takže sa tento zoznam na konci diplomovej práce zmení. Bude niečo, čo odstránite, pretože ste to nepoužili, a bude niečo, čo naopak pridáte a využijete. V diplomovej práci použite výraz „Použitá literatúra“, pretože je zrejmé, že ste ich použili, odkazovali na ne. V tejto fáze vám abecedné poradie a zaradenie položiek podľa školských požiadaviek výrazne uľahčí prácu.