PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Akú tému bakalárskej práce si zvoliť, ak študujete sociálnu prácu?

Po skončení vianočných prázdnin a stresujúceho skúškového obdobia začína pre mnohých študentov čas, keď sa rozhodujú o výbere bakalárskej práce. Niekedy ponúknu svoje témy aj profesori.

Ak však chcete robiť niečo, čo vás bude zaujímať a čo má potenciál zaujať aj komisiu, je lepšie poobzerať sa po takej téme či predmete práce, ktoré vám budú blízke. Možno sa inšpirujete aj niektorým nápadom z nášho zoznamu. V ňom sme sa tento raz zamerali na študentov sociálnej práce.

Téma rodina

Téma, o ktorej sa dnes veľa hovorí a diskutuje. Rodín v okolí máte naviac dosť, dokonca rôznorodých, takže výskumná zložka je pre študenta ako na dlani. Nezaostáva ani literatúra, ktorá je v tejto oblasti pomerne bohatá. Tu je niekoľko nápadov.

-rozvodovosť na Slovensku

- patchworkové rodiny, situácia v rodine bez otca/matky, podpora osamelých rodičov zo strany štátu

- detské domovy, sociálne zariadenia, domovy sociálnych služieb, podporné centrá, komunitné centrá a s nimi spojená problematika

- mnohodetné rodiny, podpora zo strany štátu, organizácie, ktoré sa im venujú

- charakteristika jednotlivých členov rodiny (rozdiely medzi prvorodenými, druhorodenými, najmladšími, jedináčikovia), rozdiely vo výchove, moderné výchovné smery

- homeschooling na Slovensku, porovnanie so zahraničím, výhody a nevýhody

Téma človek

Na Slovensku sa momentálne veľa hovorí o tom, že štát nevynakladá dostatočné úsilie na pomoc jednotlivcom, predovšetkým tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ideálne je pozrieť sa vždy na konkrétny prípad, ktorý napríklad rezonuje vo vašom okolí a v médiách.

  • rozmáhajúce sa závislosti na Slovensku, možnosť liečby, podpora zo strany štátu

 

  • šikana na školách, jej novodobé formy a spôsoby riešenia, internetová šikana

 

  • vzdelávanie, podporovanie a rozvíjanie nadaných detí na Slovensku, Mensa na Slovensku, triedy a programy pre nadané deti

 

  • detské poruchy (autizmus, poruchy správania, hyperaktivita), diagnostika a možnosti liečby na Slovensku

 

  • problematika vzdelávania rómskych detí (aké možnosti podpory tejto komunity momentálne existujú, ako rómske deti podporuje štát)

Téma médiá a spoločnosť

Téma, o ktorej sa veľa hovorí, ale žiaľ stále málo píše. Obrovskou výhodou je množstvo dostupnej zahraničnej literatúry predovšetkým v anglickom jazyku. Nebojte sa byť pri výbere témy čo najšpecifickejší. Porotu určite zaujmete a profesori ocenia aktuálnosť predmetu vašej bakalárskej práce.

  • vplyv sociálnych sietí na myslenie, konanie jednotlivca

 

  • konšpirácie v médiách, dôvera v médiá, vplyv masmédií na jednotlivca

 

  • sociálne siete a maloletí, nebezpečenstvá spojené s používaním, závislosť na sociálnych sieťach

 

  • ako médiá ovplyvňujú voľby, volebnú účasť, konkrétne strany, ako vyzerá lobbing na Slovensku

 

  • dobrovoľníctvo na Slovensku, aké organizácie poznáme, ktoré fungujú na širokej platforme, majú Slováci vzťah k dobrovoľníctvu, 2 percentá z dane a ich účel

 

Ktorúkoľvek tému si vyberiete, nebojte sa zaujať kritické stanovisko, byť konkrétny a zozbierajte čo najviac prípadov z praxe. V súvislosti s nimi je však potrebné poznať aspoň základné fungovanie zákonov a samozrejme, osloviť s požiadavkou o názor svojho školiteľa.