PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Bakalárska práca

 

 

Praca licencjacka to końcowa naukowo-kwalifikacyjna praca pisemna programu studiów licencjackich. Jej obrona jest częścią egzaminu państwowego. Zakres pracy licencjackiej na Słowacji to na ogół 25-50 normostron. Student przygotowując pracę licencjacką prezentuje umiejętność gromadzenia wiedzy, przetwarzania informacji i zrozumienia problematyki w danej dziedzinie naukowej. Jest to najprostszy rodzaj pracy końcowej. Chodzi o pracę zbiorczą zawierającą opis literatury specjalistycznej. Praca licencjacka to na ogół pierwsza praca końcowa, którą pisze student i w trakcie jej przygotowania i obrony ma się nauczyć jasno i zwięźle prezentować swoje badania w formie pisemnej i ustnej. 

  Użyteczne linki: 

 1: Stylistyczna obróbka pracy licencjackiej
 2: Struktura pracy licencjackiej
 3: Wstęp, rozwinięcie i zakończenie pracy licencjackiej
 4: Załączniki do pracy licencjackiej
 5: Obrona pracy licencjackiej

Przygotowana praca licencjacka zazwyczaj jest napisana w języku słowackim, jednak na zgodę uczelni wyższej może być przygotowana również w innym języku. Przygotowanie pracy zazwyczaj trwa kilka miesięcy. W trakcie pisania pracy powinien ze studentem odbywać konsultacje i regularnie czytać przygotowywane części tekstu, przy czym powinien zwrócić uwagę studenta na ewentualne niedociągnięcia. Promotor powinien być w stanie wykryć ewentualne plagiaty. Przed obroną praca trafia do rąk recenzenta, którego zadaniem jest ocenić formalną i merytoryczną stronę pracy, między innymi to, czy praca spełniła swoje cele. Recenzent to zazwyczaj specjalista w tematyce, którą praca się zajmuje. Pracę ocenia również promotor, którego zadaniem jest ocenić umiejętność samodzielnej pracy studenta i pracę ze źródłami. Ustna część obrony ma zazwyczaj formę wyświetlanej prezentacji. Napisanie pracy licencjackiej nie jest proste, pozostaw pisanie pracy licencjackiej profesjonalistom.