PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Záverečná práca hotová a nasleduje ďalší krok - uloženie práce v CRZP. Práve tento krok je asi najväčším strašiakom študentov, ktorí píšu vysokoškolské záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) alebo kvalifikačné práce (rigorózne, habilitačné). Čo je CRZP ? Ako funguje ? Čo všetko kontroluje ? Aké práce navzájom porovnáva ? Toto sú typické otázky vysokoškolákov. V nasledujúcom článku nájdete informácie a odpovede na najčastejšie otázky ohľadne CRZP.

Čítať viac

Ako porozumieť protokolu o kontrole originality

Protokol o kontrole originality je výstupným dokumentom zo „Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií“ (nazývaný aj ANTIPLAG). Tento protokol je vygenerovaný algoritmom, ktorý slúži na odhaľovanie plagiátorstva.

Čítať viac

Pravidlá citovania a tvorba zoznamu bibliografických údajov

Výber vhodnej literatúry pri tvorbe bakalárskej, diplomovej, dizertačnej či inej školskej práce je veľmi dôležitý. Avšak ešte dôležitejšie je vedieť, ako správne citovať použitú literatúru. Správne použitie citácií je polovicou úspechu, a zároveň zvyšuje dôveryhodnosť a kvalitu Vašich bakalárskych či diplomových prác.

Čítať viac

Základný kompozičný postup odbornej práce – argumentácia

Základnou úlohou je zámerne ovplyvniť vedomie čitateľa práce a tým vyvolať zmeny v jeho vedomostnom aparáte. Jednoducho povedané, pôsobiť na jeho myslenie tým, že svojou argumentáciou ho presvedčíte, resp. spresníte a vysvetlíte už poznané. Aby bol tento vplyv efektívny je nutné svoje tvrdenie objasniť, zdôvodniť alebo podložiť na adekvátnom príklade.

Čítať viac