PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Ako správne citovať v bakalárskej či diplomovej práci?

Mnoho študentov sa domnieva, že základom bakalárskej či diplomovej práce sú vlastné úvahy, myšlienky, nápady. Opak je však pravdou. Kvalitná a dobre napísaná práca sa u nás ešte stále pozná podľa toho, či sú v nej správne použité citácie a parafrázy. Skôr, ako sa teda rozhodnete prispieť do textu vlastným postrehom a nápadom, uistite sa, či vašu myšlienku nevystihol v niektorej knihe či monografii titulovaný vedec či profesor.

Čítať viac

Bakalárka či diplomovka v cudzom jazyku?

Či už preto, aby využili svoje skvelé jazykové schopnosti, s cieľom študovať ďalej na zahraničnej univerzite, alebo jednoducho preto, lebo dostupné materiály v angličtine či nemčine sú oveľa bohatšie a kvalitnejšie, niektorí študenti sa rozhodnú napísať svoju bakalársku alebo diplomovú prácu v cudzom jazyku.

Čítať viac

Čo robiť, ak hľadáte školiteľa bakalárskej či diplomovej práce po termíne

V návale povinností či voľnočasových aktivít sa nám môže stať, že zabudneme veľmi dôležitú vec. Nahlásiť si bakalársku alebo diplomovú prácu. Kým ostatní spolužiaci vedia takmer s prevzatím potvrdenia o prijatí na štúdium, akým smerom sa ich práca bude uberať, menej aktívnym študentom sa môže stať, že pri výbere zaváhajú, alebo sa pozabudnú. A zbytočne stresujúca situácia je na svete. Čo robiť, ak termín súri, prípadne ste ho už prekročili, a vy stále nemáte konzultanta ani tému záverečnej práce?

Čítať viac

Zoznámte sa s Google Scholar!

Každý študent vie, že dobrá a kvalitná práca je založená na dvoch zásadných veciach: presných citáciách a kvalitných zdrojoch. Mnohí si ešte z čias písania seminárok pamätajú na dlhé rady v knižniciach, vypožičiavacie lístky a ošúchané výtlačky, ktoré si pamätajú éru štúdia našich starých rodičov. Avšak odborných prác je čoraz viac a globálny trh nám otvoril nielen dvere na dovolenku do Egypta, ale aj možnosť používať pri práci odborné práce, zahraničnú literatúru či monografie významných profesorov, ktorí majú vo svojej profesii uznávané postavenie.

Čítať viac

Rigorózna práca je cestou k malému doktorátu

Rigorózna práca alebo „rigorózka“ je ďalšou súčasťou postgraduálneho štúdia. Jej napísanie je podmienkou k získaniu malého doktorátu, ktorý otvára príležitosť k vedeckovýskumnej práci na univerzite. Rigorózna práca zahŕňa 70 až 90 strán odborného textu, na ktorom má študent priestor počas postgraduálneho štúdia pracovať. Vzhľadom na požiadavky univerzity nemusí ísť vždy len o tému s vedeckým zameraním.

Čítať viac