PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Cenník

 

Cena vypracovania podkladov závisí od :

 • Akademická úroveň podkladov
 • Jazyk podkladov
 • Požadovaný termín dodania
 • Počet strán
 • Náročnosť témy
 • Dostupnosť literatúry
 • Špecifické obsahové náležitosti

Cenník podkladov

Stredoškolské podklady Štandardný rozsah Cena za stranu Celková cena
Úvahy, eseje a iné 3 strany od 3 € od 9 €
Ročníkové práce zo všeobecných predmetov 10 strá od 4 € od 40 €
Ročníkové práce zo špeciálnych predmetov 10 strán od 5 € od 50 €
Vysokoškolské podklady Štandardný rozsah Cena za stranu Celková cena
Referáty 3 strany od 4 € od 12 €
Seminárne práce 10 strán od 6 € od 60 €
Semestrálne práce 15 strán od 7 € od 105 €
Bakalárske práce 30 strán od 9 € od 270 € 
Diplomové práce 50 strán  od 9,50 € od 475 € 
Rigorózne práce 80 strán od 14 €  od 1120 € 
Dizertačné práce 80 strán od 15 €  od 1200 € 
MBA zadania 80 strán od 15 €  od 1200 € 
Atestačné práce 25 strán od 10 € od 250 €
Návrh záverečnej práce (rešerš ,návrh osnovy)     50 €
Preklady a jazykové korektúry Štandardný rozsah Cena za stranu Celková cena
Preklady z anglického do slovenského jazyka 10 strán od 8 €  od 80 € 
Preklady z nemeckého do slovenského jazyka 10 strán  od 8 €   od 80 € 
Preklady z maďarského do slovenského jazyka 10 strán  od 9 €  od 90 €
Preklady zo slovenského do anglického jazyka 10 strán od 9 €  od 90 € 
Preklady zo slovenského do nemeckého jazyka 10 strán  od 9 € od 90 € 
Preklady zo slovenského do maďarského jazyka 10 strán od 10 €   od 100 €
Korektúry v slovenskom a českom jazyku 10 strán  od 2 €  od 20 €
Korektúry v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku 10 strán od 5 €  od 50 €
Ostatné podklady Štandardný rozsah Cena za stranu Celková cena
Prezentácie 10 strán od 7,50 € od 75 €
PR články 1 strany od 16 € od 16 €
Prepisy rukopisov do elektronickej podoby 10 strán od 3 € od 30 €
Iné podklady - individuálne individuálne 

Ku všetkých stredoškolským a vysokoškolským podkladom dodávame našim klientom

TITULNÉ STRANY ZDARMA !!!!

 • Cenník poskytovaných služieb je orientačný a každý klient od nás po zaslaní nezáväznej objednávky obdrží individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude odzrkadľovať jeho požiadavky na podklady. V rámci cenotvorby pravidelne kontrolujeme ceny podkladov u našich konkurentov. Pokiaľ Vám ponúkne iný portál nižšiu cenu, dbajte prosím aj na ich skúsenosti a referencie, aby ste sa vyhli spolupráci s amatérmi, či dokonca podvodníkmi.

 • Podklady zasielame našich klientom štandardne vo forme normostrany. Normostrana je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.

  Štandardne používaný štýl písma je Times New Roman, veľkosť 12 a riadkovanie: 1,5. Zmena štýlu písma, či iných parametrov formátu je možné modifikovať na základe individuálnych požiadaviek klienta. Túto požiadavku je však nevyhnutné špecifikovať už pri tvorbe nezáväznej objednávky.

 • Po potvrdení záväznej objednávky obdrží každý klient informatívny email obsahujúci platobné údaje k objednávke. Možnosť platby na splátky závisí od rozsahu poskytovaných služieb. Prvá splátka je vždy platená vopred a dňom jej pripísania na náš účet začína autor na podkladoch pracovať. Autor zasiela klientovi podklady v častiach vo vopred dohodnutých termínoch, pričom kedykoľvek v priebehu spolupráce je možné doručené podklady pripomienkovať a upravovať.

  Pri objednávkach do 100 € je štandardne platba realizovaná v jednej splátke.

  V prípade objednávok od 101 € do 300 € je možné platiť v 2 splátkach (50 %,50%).

  Pri objednávkach nad 301 € je možné platiť až v 3 splátkach (30%, 35%, 35%).

  V prípade, že klient žiada celý proces vypracovania podkladov čo najviac urýchliť, môže uhradiť aj objednávky s vyššími hodnotami v jednej splátke. Umožní nám tak sprístupnenie podkladov, v čo najkratšom možnom čase.

 • Našim klientom ponúkame možnosť uplatniť si zľavu pri vytvorení hromadnej objednávky toho istého typu produktu, pričom zľavy platia na všetky typy podkladov a uplatňujeme ich nasledovne:

  2ks podkladov – zľava 5 %

  3ks podkladov – zľava 10 %

  4ks podkladov – zľava 15 %

  5ks podkladov – zľava AŽ 20 %