PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Citácia, či parafráza?

Samozrejme, každý vie, aký je medzi týmito pojmami rozdiel. Ak to ale neviete, aspoň vám dnes povieme niečo nové. Ale nie, niečo nové sa tu predsa len dozviete, no poďme k samotnej definícii týchto dvoch funkcionalít. Citácia je presné reprodukovanie textu s uvedením jeho autora – doslovné uvádzanie citátu. V záverečných prácach majú citácie predpísanú podobu a je dôležité ju dodržiavať. Môže vám to pripadať ako zbytočné naťahovanie sa s detailmi, no divili by ste sa, koľko prác na podobných detailoch pohorelo.

            Parafráza je zas vyjadrením rovnakého obsahu, ako má východiskový výraz – avšak inými výrazovými prostriedkami. Parafrázovanie je teda vlastne synonymickým vyjadrovaním. Taktiež dovoľuje textu lepšie plynúť a na čitateľa pôsobí príjemnejšie. Parafrázu ste taktiež samozrejme povinný v texte označiť, no to stačí urobiť v poznámke pod čiarou. Zaobíde sa bez úvodzoviek a použitú myšlienku taktiež môžete pretvoriť do podoby, v akej bude textu vyhovovať najviac.

            Citácia ale pôsobí profesionálnejšie a vedecky. V niektorých odboroch, akým je napríklad medicína, sa radšej spoľahnite na citácie. Tu je totiž veľmi dôležité zostať pri zemi a informácie podávať doslovne. Ak si ale môžete vybrať medzi citáciou a parafrázou ľubovoľne, odporúčame vám parafrázovanie. V prvom rade dosiahnete menšiu zhodu. To je faktor, ktorého sa väčšina žiakov pri odovzdávaníbakalárskej, či diplomovej práce obáva najviac. Dajte myšlienkam, ktoré preberáte nový tvar. Práca bude nielen originálnejšia, ale získate i menšie percento pri kontrole originality.

            S parafrázovaním je taktiež aj menej práce, keďže nemusíte dodržiavať toľko formálnych pravidiel. Ak vám to práca dovolí a školiteľ nebude mať námietky, snažte sa uprednostňovať parafrázu pred citovaním – týmto spôsobom sa vám každá práca bude písať o niečo ľahšie.