PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Čo bude hodnotiť oponent pri rigoróznej práci?

Rigorózna práca nie je jednoduchá záležitosť. Jej napísanie môže trvať aj niekoľko rokov, a pokojne rok naviac, ktorý strávite jej pilovaním a upravovaním podľa rád, ktoré obdržíte. Chcete vedieť, čo bude hodnotiť komisia? Celkové nároky na rigoróznu prácu vás možno prekvapia?

Aktuálnosť

Až 30% rigoróznej práce by podľa požiadaviek mnohých vysokých škôl mala tvoriť časť, v ktorej zhodnotíte aktuálny stav, situáciu, pozíciu skúmaného objektu. To znamená, že ak sa v práci venujeme napríklad vzdelávaniu a popisuje výučbu angličtiny na strednej škole, musíme urobiť dôkladný prieskum, aby sme dobre popísali, akým spôsobom dnes hodiny cudzieho jazyka prebiehajú. Na to si musíme nájsť niekoľko mesiacov. Vystihnúť aktuálnu situáciu je zároveň odrazový mostík do celej práce.

Správne nastavenú metodológiu a premenné

Toto je niečo, čo buď robíte radi, a pre iných ste čudáci, alebo absolútne neznášate. Ide však o gro práce a je nevyhnutné, aby ste si s metodológiou vedeli dať rady. Nesprávne nastavený metodologický výskum a chybné premenné sú zároveň najčastejším dôvodom, prečo má rigorózna práca problémy, a prečo sa s ňou neviete pohnúť ďalej. Buď sa dobre poraďte so školiteľom, alebo si v okolí nájdite šikovného človeka, ktorý túto časť urobí za vás. Do písania rigoróznej práce sa nepúšťajte skôr, ako premenné a metodológiu nebudú dobre definované a schválené. Inak to môže znamenať hodiny a hodiny práce zbytočne.

Pozor na duševné vlastníctvo

Rigoróznou prácou musíte preukázať, že viete pracovať so získanými vedomosťami a zručnosťami, poznáte princípy skúmaného odboru a dokážete ich obohatiť o vlastnú tvorivú činnosť. Trochu zložitá poučka znamená jediné, viete spojiť vedomosti s vlastnou tvorivosťou a dať oboru niečo nové. Preto nezabúdajte, že ukradnuté časti, „zapožičanie“ metodológie a nulový prínos natiahnu vaše rigorózne štúdium na niekoľko rokov.

Použité zdroje

Aj keď na Slovensku sa z času na čas stane, že rigoróznu prácu študent odovzdá s použitím piatich titulov, nie je to štandard. Ak v tomto smere tápate, požiadajte o základný zoznam svojho školiteľa. Výborne vám poslúžia aj internetové knižnice, ktoré poskytuje Google či vysoké školy a univerzity z celého sveta. A zakomponovať sem aj čerpanie z práce školiteľa či univerzitných kapacít je viac než dobrý ťah.

Náročnosť práce

Pri rigoróznej práci platí, že k získaniu titulu nevedie zväčša ľahká cesta. Čo to znamená? Nedajte sa zlákať zjednodušovaním. Jednou z úloh oponenta je totiž zhodnotiť, či bola práca dostatočne náročná a prínosná. Aby ste teda zvýšili jej hodnotenie, nezabudnite si dobre naštudovať, čo ktorý metodologický prieskum vyžaduje. Obohatí vašu prácu diskusia? Kvalitný zoznam doplňujúcich materiálov? Aký je výsledok vašej práce? Aj keď predstavy rôznych školiteľov sa odlišujú, vaša práca by mala byť bohatá nielen do hĺbky, ale aj prinášať všetky náležitosti, ktoré sa v metodologickej časti vyžadujú.

Formálna a štylistická stránka práce

Narozdiel od bakalárskej a diplomovej práce, kde sa drobný nedostatok strpí, sa od študentov, ktorí píšu rigoróznu prácu vyžaduje dbať aj na tie najmenšie detaily. Všetky náležitosti od okrajov, cez číslovanie strán až po to, ako má vyzerať tlačená bakalárska práca, si naštudujte na stránke svojej školy. Táto časť je v prípade rigoróznych prác braná veľmi prísne a to, ako vyzerá práca štylisticky, sa odrazí aj v jej hodnotení.