PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Diplomová práca a jej špecifiká

Ubehli dva roky a je to tu znova. Bakalársku prácu ste obhájili len nedávno a už od vás pýtajú diplomovú. Ale aký je vlastne medzi nimi rozdiel? Prečo treba písať toľko prác? Diplomová práca je záverečná práca druhého stupňa vysokoškolského štúdia a predstavuje rozsiahlejšiu odbornú prácu. Práca by mala prinášať nové poznatky a v danom odbore byť prínosom. Školiteľ diplomovej práce sa tu podieľa iba metodicky, pričom od študenta sa očakáva, že keďže už má bakalársky titul, bude vedieť sám spracovať aj nejaký ten výskum.

 

Ubehli dva roky a je to tu znova. Bakalársku prácu ste obhájili len nedávno a už od vás pýtajú diplomovú. Ale aký je vlastne medzi nimi rozdiel? Prečo treba písať toľko prác? Diplomová práca je záverečná práca druhého stupňa vysokoškolského štúdia a predstavuje rozsiahlejšiu odbornú prácu. Práca by mala prinášať nové poznatky a v danom odbore byť prínosom. Školiteľ diplomovej práce sa tu podieľa iba metodicky, pričom od študenta sa očakáva, že keďže už má bakalársky titul, bude vedieť sám spracovať aj nejaký ten výskum.

 

Na rozdiel od bakalárskej práce, sa diplomová práca líši aj väčším rozsahom a samozrejme väčšou kvalitou spracovania študovanej témy. Rozsah práce je spravidla okolo 50-80 strán. Výhodou, o ktorej mnohí študenti nevedia je, že podstatnú časť diplomovej práce môže tvoriť obsah bakalárskej práce študenta. Pokiaľ študent nemení školiteľa, nemusí významne meniť ani tému. Stačí pôvodne rozpracovanú tému rozvinúť o nové myšlienky, doplniť krátky prieskum (napr. formou dotazníkov) a úspešná diplomová práca je na svete.

 

Pokiaľ vaša bakalárska práca nestála za veľa alebo váš pôvodný školiteľ nemá kapacity, aby vás viedol aj pri diplomovke s prácou sa potrápite o niečo viac. Tak ako pri bakalárskej práce je nutné zhromaždiť dostupnú domácu i zahraničnú literatúru, urobiť si kvalitný rešerš na webe a pokiaľ je dostatok času, prezrieť si aj práce na podobné témy vypracované v minulosti. K diplomovej práci patrí aj výskumná časť, ktorá by mala priniesť relevantný prínos pre prax. Je preto nevyhnutné nájsť si podnik, v ktorom by ste otestovali stanovené hypotézy práce, resp. vybrať výskumnú vzorku, na ktorej chcete otestovať pripravené dotazníky.

 

Každý školiteľ je iný a každý má inú predstavu o spracovaní jeho témy. V prvom rade sa držte jeho pokynov a na vypracovanie práce si nechajte dostatok času, aby ste sa nedostali pod stres, ktorý nikomu neprospieva. Prajeme veľa štastia :-).