PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Dizertačná práca

 

 

Dizertačná práca alebo aj dizertačka je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s využitím bohatého podkladového materiálu a vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Dizertácia býva predpokladom pre udelenie akademického titulu PhD. a je záverom 3. stupňa vysokoškolského vzdelania. V slovenskej legislatíve (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je predpokladom pre ukončenie doktorského štúdia okrem obhájenia dizertačnej práce aj vykonanie dizertačnej skúšky. Dizertačná skúška predchádza odovzdaniu práce, pretože sa na ňu študent prihlasuje do 18 resp. 24 mesiacov od začiatku štúdia (v závislosti od odboru štúdia). Súčasťou dizertačnej skúšky je písomná práca, vypracovaná k dizertačnej skúške (tzv. minimová práca).

 

Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja a na riešenie teoretických a praktických problémov študijného odboru. Tento typ práce sa vyznačuje vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Výsledky dizertačnej práce majú charakter autorsky originálnych a nových poznatkov v danej problematike.