PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Často kladené otázky

 • Tím našich autorov tvoria iba vysoko kvalifikovaní odborníci s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním minimálne druhého stupňa, ktorí prešli náročným výberovým procesom. Na rozdiel od iných inzertných portálov, kde dostanete ponuky na vypracovanie podkladov od rôznych autorov, pričom výber je na Vás, my zodpovedáme za pridelenie správneho autora, ktorý má na vypracovanie Vašej požiadavky adekvátnu kvalifikáciu. Všetci autori sú zmluvne zaviazaní vypracovať vždy originálne dielo presne podľa individuálnych požiadaviek klienta a ručia tak za to, že ich diela nie sú nikdy plagiáty. Pred odoslaním každej časti podkladov klientovi je práca posúdená naším interným mentorom, čím ručíme za dvojstupňovú kontrolu kvality podkladov.

  Na rozdiel od mnohých konkurentov (najmä fyzických osôb), naša spoločnosť podniká legálne a rešpektujeme práva na ochranu spotrebiteľa ako i iné Vaše práva obsiahnuté v dokumente: Všeobecné obchodné podmienky

 • Našim klientom garantujeme absolútnu anonymitu, nakoľko pri vytváraní objednávky nie je nutné uvádzať osobné údaje ako: meno, priezvisko, či adresu objednávateľa. Celá komunikácia s portálom ako i s autorom diela prebieha absolútne diskrétne, pričom jediný údaj, ktorý o Vás vieme je Váš email. V prípade ak nám nejaký zo svojich diskrétnych údajov poskytnete, nebudeme ho archivovať v  našom internom systéme ani nijako ďalej šíriť, či spracovávať.

 • Všetci autori sú zmluvne zaviazaní vypracovať vždy originálne dielo presne podľa individuálnych požiadaviek klienta a ručia tak za to, že ich diela nie sú nikdy plagiáty. Okrem toho, klient má počas celej doby spolupráce možnosť podklady pripomienkovať, dopĺňať či pozmeniť podľa svojich predstáv, čím sa zamedzuje možnostiam akejkoľvek duplicity. Ďalej má klient možnosť ľubovoľný text z práce zadať vo vyhľadávači a overiť si tak, či už neboli prezentované myšlienky publikované iným autorom.

  Na originalitu diela poskytujeme záruku vrátenia peňazí, ktorá však našťastie nemusela byť doposiaľ uplatňovaná.

 • Základom spolupráce je odoslanie nezáväznej objednávky, ktorá by mala obsahovať, čo možno najpresnejšie požiadavky na obsahové náležitosti podkladov. Pokiaľ máte k dispozícii akékoľvek smernice, či zdroje, ktoré musia byť v podkladoch použité, neváhajte nám ich zaslať už v nezáväznej objednávke, aby sme Vám ľahšie vedeli vypracovať konkrétnu cenovú ponuku, šitú na mieru.

  Po odoslaní nezáväznej objednávky obdržíte automatický informatívny email, ktorý Vám oznámi, že sme Váš dopyt prijali a do 24 hod. Vám pridelíme autora práce a zašleme Vám konkrétnu cenovú ponuku. V prípade, že sa s autorom dohodnete na štruktúre podkladov, harmonograme odovzdávania prác a platobných podmienkach, je nutné emailom potvrdiť záväznú objednávku a uhradiť dohodnutú splátku. Po úhrade prvej splátky začne autor pracovať na Vašich podkladoch.

  Kompletný postup spolupráce nájdete v sekcii AKO NA TO?

 • Autor podkladu zapracuje Vaše pripomienky k podkladom kedykoľvek počas priebehu prác. Našim klientom odporúčame kontrolovať si spokojnosť s odovzdanými podkladmi čo možno najskôr, aby sa predišlo zbytočnej časovej tiesni. V prípade nespokojnosti s finálne odovzdaným dielom je možné vykonať opodstatnené úpravy podľa požiadaviek klienta do 30 dní odo dňa odovzdania diela.

 • Podklady zasielame našich klientom štandardne vo forme normostrany. Normostrana je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.

  Štandardne používaný štýl písma je Times New Roman, veľkosť 12 a riadkovanie: 1,5. Zmena štýlu písma, či iných parametrov formátu je možné modifikovať na základe individuálnych požiadaviek klienta. Túto požiadavku je však nevyhnutné špecifikovať už pri tvorbe nezáväznej objednávky.

  Ako jediní dodávame ku všetkých stredoškolským a vysokoškolským podkladom našim klientom TITULNÉ STRANY ZDARMA!!!

 • Po potvrdení záväznej objednávky obdrží každý klient informatívny email obsahujúci platobné údaje k objednávke. Možnosť platby na splátky závisí od rozsahu poskytovaných služieb. Prvá splátka je vždy platená vopred a dňom jej pripísania na náš účet začína autor na podkladoch pracovať. Autor zasiela klientovi podklady v častiach vo vopred dohodnutých termínoch, pričom kedykoľvek v priebehu spolupráce je možné doručené podklady pripomienkovať a upravovať.

  Pri objednávkach do 100 € je štandardne platba realizovaná v jednej splátke.

  V prípade objednávok od 101 € do 300 € je možné platiť v 2 splátkach (50 %,50%).

  Pri objednávkach nad 301 € je možné platiť až v 4 splátkach (20%, 30%,30%,20%).

  V prípade, že klient žiada celý proces vypracovania podkladov čo najviac urýchliť, môže uhradiť aj objednávky s vyššími hodnotami v jednej splátke. Umožní nám tak sprístupnenie podkladov, v čo najkratšom možnom čase.

 • Našim klientom ponúkame možnosť uplatniť si zľavu pri vytvorení hromadnej objednávky toho istého typu produktu, pričom zľavy platia na všetky typy podkladov a uplatňujeme ich nasledovne:

  2ks podkladov – zľava 5 %

  3ks podkladov – zľava 10 %

  4ks podkladov – zľava 15 %

  5ks podkladov – zľava AŽ 20 %