PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Formálna úprava diplomovej práce

Finálna podoba diplomovej práce musí mať predpísanú štruktúru a formálnu úpravu. Pri diplomovke sa používa jednostranná tlač na nepriehľadný biely papier formátu A4.

Jedným zo základných pravidiel pri písaní je, že diplomová práca sa vypracúva v štátnom jazyku, v prvej osobe množného čísla. So súhlasom vysokej školy môžu byť záverečné práce napísané a obhajované aj v inom, ako štátnom jazyku.

 

Pri písaní diplomovky treba dodržať rozsah požadovaný vysokou školou, ktorý je určený počtom normalizovaných strán (normalizovaná strana = 30 riadkov, riadok = 60 znakov), pričom do tohto počtu strán sa nepočítajú obálka, titulný list, poďakovanie, čestné vyhlásenie, obsah a prílohy. Započítava sa iba hlavná časť práce, do ktorej patrí aj úvod, záver a zoznam bibliografických odkazov. Tak ako sa v rámci hodnotenia neakceptuje nedostatočný rozsah práce aj prekračovanie stanoveného počtu strán môže svedčiť o neschopnosti autora zvládnuť zvolenú problematiku. Ak má autor pocit, že potrebuje na svoje vyjadrenie väčší rozsah práce, mal by pouvažovať, ako čo najviac z textu presunúť do príloh (napr. obrázky, tabuľky, dotazníky).

Pozrite si ako vznikli podklady.sk