PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Gramatické chyby, ktoré kazia dojem z odbornej práce

Všetci to poznáme. Kým pri písaní sa nám zdá text jasný, čistý, zrozumiteľný, presný (aj keď možno trochu stručný, že?), akonáhle je práca na svete, teda na papieri, vidíme všetky jej nedostatky čierne na bielom. Aj najviac na nás kričia práve tie chyby, na ktoré by sme si mali dávať pozor už na základnej školy.

Samozrejme, nie je to vždy otázka znalosti pravopisu. Prebdené noci pri písaní, časový stres, ale aj tvorba bakalárky zmiešaná so sledovaním nástenky na Facebooku urobí s výsledkom svoje.

Kým je práca stále v počítači, všetko sa dá opraviť. Skôr, než ju hodíte na USB, vytlačíme a odovzdáte na študijnom oddelení, skontrolujte ju pozorným naposledy pozorným okom. Aj keď sa to po stý raz zdá takmer nadľudským výkonom, ubezpečte sa, že vám nevinná chyba na viditeľnom mieste neurobí hanbu. Zamerajte sa najmä na pár základných bodov:

Pravopisná výpomoc

Ypsilony verzus mäkké i, to nie sú len vybrané slová. Vždy dbajte o to, aby ste pri písaní mali zapnutú základnú pomôcku každého študenta, automatickú kontrolu pravopisu. Áno, používajú ju prekladatelia, korektori, spisovatelia, novinári, aj vaši profesori. Napísať bez chyby mail je jedna vec, napísať tak tridsať strán, najmä keď sa sústredíte aj na štylistiku, tabuľky, číslovanie strán a čakáte správu na Messengeri, je oveľa ťažšie.

Ani tento malý zázrak však nedokáže všetko. Kontrolujte si správne napísané i/y, ale aj zdvojovanie (ranný rituál verzus raný stredovek), rozdeľovanie slov a mäkčene napríklad v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je dostupný aj online. Možno slovenčinu používate celý život, ale naša rodná gramatika má svoje úskalia. Poraďte sa teda s odborníkmi.

Nešťastné čiarky

Písanie diplomových či bakalárskych prác sa nezaobíde bez stresujúcich či depresívnych momentov. Tým najčastejším je otázka čiarok. Má tu byť, alebo radšej nie? Rozdelenie súvetí na priraďovacie a podraďovacie, ktoré si pamätáme ešte zo základnej školy, je síce fajn, obsahuje však viac výnimiek než pravidiel.

V tomto prípade vám pomôže dve veci: veľa čítajte, najmä nudné a obsažné knihy, kam sa tých súvetí zmestí naozaj dosť, alebo si správnosť textu skontrolujte pomocou Pravidiel slovenského pravopisu. A nestresujte, pokiaľ nepíšete prácu z prostredia slovenčiny, buďte si istý, že s čiarkami má problém aj veľa vašich profesorov. A ak sa stále cítite neisto, jednoducho používajte krátke vety.

Veľké a malé písmená

Napriek tomu, že zo školských lavíc sme už vyrástli, učíme sa stále. Najmä ak práve tvoríme obsah diplomovej práce a uvádzame názvy ulíc, miest, vrchov v Tatrách či mená kvetov a stromov. Pri názvoch vám opäť poslúžia Pravidlá slovenského pravopisu. Samozrejme, aktuálne. V otázke veľkých a malých písmen v názvoch totiž sem-tam prebehnú zmeny, ktoré by ste mali registrovať.

Cudzie slová, názvy, mená

Latinské názvy, anglické výrazy a cudzokrajne znejúce mená si starostlivo overte. Mali by ste vedieť, že da Vinci sa píše s malým d, ale veľkým V, alebo že v mene Montgomery sa píše ypsilon. Tieto mená vám totiž ani kontrola pravopisu nemusí opraviť správne. Pomôžte si teda Wikipédiou či vyhľadávačom a overte si písanie na hodnovernom zdroji.

Medzi dôležité detaily patria členy z angličtiny či francúzštiny, ktoré sa do našich prác radi zatúlajú. Dajte si na ich používanie pozor, francúzština aj angličtina majú na ich gramatické používanie jasný názor.

Ak máte pri korektúre textu stále pochybnosti, zverte ho do rúk slovenčinára a nechajte opravu chýb na ňom. Za čokoládu či malú odmenu to určite stojí.