PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Hrozí doktorandom odoberanie titulov?

Od minulého roka sa kompetencie rektorov v otázke neoprávneného držania titulu menia. Spozornieť teda musia predovšetkým študenti doktorandského a rigorózneho štúdia, ktorému venujú dlhé roky práce a vzdelávania. Podľa novely zákona budú mať rektori možnosť odobrať spätne titul, ktorý získate, ak sa preukáže hrubé porušenie dobrých mravov.

Dôvody na odobranie? Predovšetkým plagiátorstvo

Novela zákona sa do parlamentu dostala krátko po prevalení kauzy plagiátorstva rigoróznej práce jedného z poslancov. Trochu úsmevná príhoda však naznačila, že autori prác zrejme častejšie, než je vhodné, predkladajú prácu, ktorú tvorí z veľkej časti obsah z iného zdroja.

Plagiátorstvo sa naozaj pokladá za porušenie dobrých mravov, a na jeho základe vám bude môcť byť aj spätne odobratý titul. Vyhnúť sa tomu dá jedine tak, že všetky náležitosti budú pri odovzdávaní práce v poriadku. Dobratie diplomu sa však bude týkať len posledného získaného titulu. To znamená, že ak študent odovzdá plagiát doktorandskej práce, nepríde o všetky dovtedy získané tituly, len o ten posledný, a teda stále zostáva inžinierom či magistrom.

Preverovať sa bude viacero informácií

Okrem kvality a originality si musia študenti predovšetkým pri písaní rigoróznej a doktorandskej práce dať pozor napríklad na pozmeňovanie verejných listín, podpisov, falšovanie úradnej pečate, úradnej uzávery, poškodzovanie duševného vlastníctva a vytváranie nátlaku na inú osobu na akademickej pôde. Odobratie diplomu za odovzdanie záverečnej práce hrozí aj za pokus o korupciu, úplatky, zjednávanie či vyhrážanie. Na to je dobré pamätať predovšetkým pri písomnej či mailovej komunikácii s profesormi, školiteľmi a oponentmi.

Od troch do desiatich rokov

Podobné kontroly sa v budúcnosti nebudú týkať len aktuálnych študentov a doktorandov. Preverenie sa bude vykonávať do desiatich rokov od riadneho ukončenia štúdia, vykonania rigoróznej skúšky a udelenia významného titulu ako profesor či docent. Samotné odobranie titulu bude možné až do troch rokov odo dňa, kedy bude vynesený rozsudok a neplatnosti práce.

Na odobranie titulu bude vždy zvolaná komisia, ktorej súčasťou bude aj odborník na autorské práva. Ľahké to nebudú mať ani študenti, ktorých škola by medzičasom zanikla. V tom prípade môže byť na preverenie zvolený rektor inej fakulty, rovnako ako celá komisia. Okrem vrátenia titulu bude študentom, ktorí titul nezískajú právoplatne, hroziť aj pokutu do výšky 5 000 eur, pokiaľ v stanovenom termíne nevykonajú všetky potrebné náležitosti.

O čo ide vláde a o čo školám

Vláda dostane týmto zákonom do rúk moc do istej miery zasahovať do udeľovania akademických titulov. Kým Ministerstvo školstva sa bráni predovšetkým ideou o kvalitnejších prácach a istým morálnym štandardom, vysoké školy pociťujú tlak vytvárať a produkovať veľké množstvo prác, bez spätnej podpory zo strany vlády.

Nie je jasné ani to, akým spôsobom bude škola či Ministerstvo upovedomené o možnosti neštandardne získaného štúdia. Na Slovensku pôsobí momentálne napríklad 8 000 doktorandov, ktorí svoje kvality potvrdzujú nielen v rámci záverečnej práce, ale aj vďaka množstvu absolvovaných skúšok a praxi na škole. Ministerstvo tak zároveň zabúda zohľadňovať celkovú kvalitu a hodnotu štúdia, ktoré doktorandi počas mnohých rokov na škole preukázali. Či teda odoberanie diplomov školám prospeje, alebo uškodí, ukáže prax.