PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Korektúra textov

 

 

Jazyková korektúra textu je spravidla vykonávaná prekladateľmi pôvodom z krajiny cieľového jazyka. Pri jazykovej korektúre sa kladie dôraz na pravopisné, gramatické, štylistické a typografické korektúry. Celková korektúra textu predstavuje kompletnú opravu gramatiky, pravopisu, štylistiky a typografie textu. Tento typ korektúry sa využíva najmä v prípade, keď je text určený na zverejnenie, ako napríklad:

 

  • webové prezentácie
  • brožúry
  • manuály
  • návody na obsluhu
  • reklamné a marketingové slogany/texty
  • emailová komunikácia
  • prezentácie k obchodným stretnutiam a rokovaniam
  • emailové a obchodné kampane

 

Pri korektúrach slovenského textu sa môžeme najčastejšie stretnúť s nasledovnými nedostatkami: chýbajúce diakritické znamienka, nesprávne použitie i/y, gramatické a pravopisné chyby, nevhodný slovosled vo vetách, nesprávne skloňovanie slov, nesprávne použité predložky a zámená, rovnaké a opakujúce sa slová, nedostatočné využívanie vhodných synoným, nespisovné slová, čechizmy, nárečové a slangové pojmy, nesprávne písanie prevzatých cudzích slov, a pod.