PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

MBA zadanie

 

 

MBA zadanie je záverečná práca štúdia Master of Business Administration (MBA). MBA je zahraničný vysokoškolský titul v oblasti manažmentu na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy. Podľa zákona o vysokých školách nie je MBA zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a teda patrí u nás do celoživotného vzdelávania. MBA vzniklo v Spojených štátoch koncom 19. storočia, keď sa začal uplatňovať vedecký prístup v manažmente.

 

Hlavný obsah MBA programov tvoria vedomosti z účtovníctva, financií, marketingu, ľudských zdrojov a riadenia tak, aby čo možno najviac pokryli relevantné praktické potreby analýzy a stratégie riadenia. Absolventi získajú titul MBA, uvádzaný za menom, spolu s diplomom alebo príslušným certifikátom. Štúdium je určené predovšetkým zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, majiteľom spoločností, podnikateľom, obchodníkom ale aj zamestnancom verejnej a štátnej správy, neziskového sektora a zdravotníctva.

 

Rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu je v prípade MBA značný. Štúdium MBA je zamerané na ďalšie prehĺbenie už nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského štúdia a sústredí sa predovšetkým na ich praktické uplatnenie. Práve zameranie na prax tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov na trhu práce. Výučbu zaisťuje množstvo odborníkov z praxe, ktorí študentom poskytujú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Lektorské stretnutia sú zamerané na riešenie najrôznejších prípadových štúdií. Popri tom získajú študenti množstvo cenných a v budúcnosti využiteľných profesijných i osobných kontaktov.