PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Na prvé stretnutie s konzultantom sa dobre pripravte

December je čas, kedy študenti zvyknú nielen finišovať zápočty a seminárne práce a zapisovať si prvé predtermíny a termíny skúšok, ale aj chvíľa, keď by ste mali riešiť písanie svojich bakalárskych a diplomových prác. Začínajú sa prvé prípravy, osnovy, pedantnejší študenti si píšu time management, tí ostatní sa snažia nájsť si čas na stretnutie s profesorom, ktorý im robí konzultanta.

Ak aj vás čaká prvá návšteva profesora, ktorý má na starosti dohľad nad písaním vašej odbornej práce, dobre sa na ňu pripravte. Je dobré neprísť s prázdnymi rukami a získať si konzultanta na svoju stranu hneď na začiatku. Držte sa preto týchto pravidiel, a aj v najprísnejšom profesorovi získate spojenca.

V čase konzultačných hodín

Túto zásadu by mal dodržiavať každý študent, avšak napriek tomu, že konzultačné hodiny možno nájsť na internete aj na informačnej nástenke, veľa študentov ich stále nerešpektuje. Svoje o tom vie aj doktorandka Zuzana z ekonomickej fakulty.

„Vyvádza ma z miery, keď napriek tomu, že mám svoje konzultačné hodiny a študenti za mnou môžu prísť aj pred či po prednáške, v zásade to ignorujú. Predovšetkým tí, ktorí chcú konzultovať svoju prácu, ma zastavujú v jedálni, keď mám v rukách obed alebo kávu. Alebo cestou z práce. Už sa mi stalo aj to, že ma študentka pristavila v Tescu na sobotnom nákupe. Pritom majú celý týždeň, keď sa im môžem venovať.“

Stretnutie je dobré dohodnúť si vopred mailom a dohodnutý čas aj dodržať.

Nepríďte s prázdnymi rukami

Tým však nemyslíme bonboniéru či kávu. Ak už máte tému v rukách dlhší čas, na prvom stretnutí je dobré konzultovať svoje predstavy. Príďte s nápadmi, informáciami a jasnou predstavou o tom, kam sa bude vaša práca posúvať. Máte predstavu o tom, či budete robiť výskum? Čo bude tvoriť kostru teoretickej časti?

Pre väčšinu konzultantov totiž nie ste prvý, štvrtý a možno ani desiaty študent. V momente, keď sa dostanete do rúk tému bakalárskej či diplomovej práce, si sadnite za Google a zistite, aké zaujímavé možnosti na spracovanie máte.

Dohodnite si postup

Počas prvej návštevy je dôležité, aby ste si dohodli postup. Budete pripravovať prácu po kapitolách a tie zasielať na kontrolu? Pustíte sa do výskumu? Kedy odovzdáte prvé vypracované strany?

Čím viac samostatnosti a iniciatívy prejavíte tým lepšie. Posledné, čo si konzultant praje, je aby ste si urobili niekoľkomesačné voľno, a potom plánovali prácu dokončiť za dva týždne. S tým má skúsenosť aj doktorand z pedagogickej fakulty Marek.

„Nič neberie úroveň práce tak, ako keď si spracovanie študent nechá na posledný týždeň. Kým cez rok mi chodí strana či dve raz za mesiac, potom ma zaplavia celé kapitoly. Prípadne o práci skoro nič neviem a potom sa so študentom vidím prvý raz až na záverečných skúškach. Na konzultácie majú študenti čas celý semester, tak prečo to nevyužívajú pravidelne?“

Pýtajte si rady

Aj keď s písaním práce, najmä ak ide o bakalárku, nemáte veľké skúsenosti, profesor ich už zrejme má. Poraďte sa o knihách, z ktorých môžete vychádzať. Alebo o tom, kde a s kým by bolo dobre robiť prieskum. Popýtajte sa na zdroje, aké budú pre prácu vhodné a odkiaľ by bolo najvhodnejšie čerpať.

Mnoho profesorov, predovšetkým ak máte tému bakalárskej priamo súvisiacu s ich oborom, vám ochotne poskytne knihy či monografie, z ktorých môžete čerpať.

Prejavte vďaku

Všetci vieme, že práca v školstve nie je jednoduchá. Preto neberte ako pomoc, radu a konzultácie ako samozrejmosť. Poďakujte sa – za odpoveď na mail, za požičanú knihu, za opravenú stranu, a ak dôjdete s bakalárskou prácou k šťastnému koncu, aj za pomoc a rady počas písania.