PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Nápady na témy diplomových prác pre študentov telesnej výchovy

Čas, keď si volíme tému záverečnej práce, sa blíži. Ak ste študent telesnej výchovy a športu, zrejme nebudete nadšený kreatívec. Pokiaľ sa vám stalo, že vás ani jedna z ponúkaných tém nezaujala, no neviete si vybrať vlastnú, pretože fantázia skrátka nie je vaša najsilnejšia stránka, prinášame vám zopár tém, ktoré zavážia v prípade, že sa usilujete o diplom na magisterskom štúdiu.

 

 

 

Seniori a pohyb

 

Väčšina prác je zameraná na športovú zdatnosť detí. Vezmite to z druhého konca a zistite, ako sú na tom seniori. Môžete zistiť všeobecnú športovú zdatnosť starších ľudí vo vašom okolí. Alebo sa zamerajte na to, ako sú na to pohybovo seniori v domove sociálnych služieb vo vašom meste.

Majú priestor na pohyb, prechádzky, prípaden nejaký šport? Alebo naopak - ich zdravotný stav a celková pohyblivosť sa zhoršuje lebo nemajú možnosť na rozvíjanie pohybu? Nachádza sa vo vašom okolí centrum, ktoré pomáha rozvíjať pohyb a podporuje aktívny životný štýl seniorov (tančiareň, turistický krúžok, aktivity na plavárni, dobrovoľnícke združenia)?

 

Bezpečnosť školských alebo detských ihrísk

 

Otázka, na ktorú vám s radosťou odpovie každá mamička. Zamerajte sa na konkrétnu ponuku a výstavbu ihrísk vo vašej obci či v meste. Aká je ponuka a vybavenie? Sú ihriská moderné, dostačujúce a bezpečné? A nakoľko sú prispôsobené napríklad pre deti, ktoré majú nejaký zdravotný hendikep? Rovnako sa môžete zamerať na ihriská určené pre žiakov základnej školy, ktoré sa využívajú počas vyučovacích hodín. Pokiaľ doplníte diplomovú prácu aj fotkami, budete mať veľmi aktuálny a určite dobre hodnotený výskum.

 

Didaktika telesnej výchovy v alternatívnych základných školách?

 

Možno si pamätáte telesnú výchovu z čias svojej mladosti, keď to bolo samé: “Pozor! Priamo hľaď!”. Skákalo sa cez žinenky a cvičil sa kotúľ. To sa v mnohých školách veľmi nezmenilo ani dnes. Avšak skúste sa pozrieť na alternatívne základné školy.

 

Montessori, waldorfská či cirkevná škola vo vašom okolí bude ponúkať o niečo zaujímavejší a inovatívnejší prístup. Aký je rozdiel medzi didaktikou štandardných a alternatívnych vyučovacích hodín telesnej výchovy? Ako sa líši príprava, náplň hodín, možno aj cvičebné prostredie a pomôcky? Na čo sa zameriavajú tieto školy, s koľkými deťmi robia a s akými ďalšími predmetmi (biológia, výtvarná výchova) sa hodina telesnej prepája? Výhodou tejto témy je aj dostatok zdrojov, z ktorých môžete čerpať.

 

Zmena školy/zamestnania/životného štýlu a dopad na pohybové aktivity

 

Je známe, že v rôznych životnch obdobiach sa mení náš postopj k pohybu. Deti, ktoré boli zvyknuté celú základku behať za futbalovou loptou, na strednej škole často priberú. A to sa deje počas rôznych zmien v našom živote. Pomocou prieskumu môžete zistiť, ako sú na tom s pohybom žiaci pri prechode zo základnej na strednú školu, zo strednej na vysokú, alebo ženy, ktoré z práce prešli na materskú dovolenku, prípadne sa z rodičovskej dovolenky vrátili do rpáce.

 

Prínos vybraného pohybového krúžku vo vašom okolí

 

Máte vo svojom meste zaujímavý pohybový krúžok, ktorý dosahuje konkrétne úspechy, napríklad plavecký tím, klasickú školu tanca, krasokorčuliarsku školu či futbalovú akadémiu? Zmapujte ich históriu, spôsob vedenia, výberu členov, úspechy a didaktiku. Výhodou je, že práca bude originálna, najmä ak sa naozaj zameriate na krúžok z menšieho mesta či dediny, a zároveň prínosná. Pretože takéto zdokumentovanie pomôže rozšíriť povedomie o dobrej veci, ktorej sa venuje tím ochotných ľudí.

 

Analýza rozvoja pohybových zručností u detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

 

Ako naše školstvo dokáže prispieť k rozvoju motorických zručností u detí s telesným postihnutím? Ako dokáže správne miereným cvičením rozvíjať deti s poruchami učenia? Vedeli ste, že existujú špeciálne cviky pre žiakov, ktorí majú problém so sústredením alebo sú hyperaktívne? O všetkých týchto športových aktivitách a cvikoch vás informujú centrá pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj skúsený neurológ. Zaujímavá téma, ktorá v budúcnosti môže byť pre niekoho prínosná.

 

Zapájanie pohybových aktivít do vyučovacieho procesu

 

Pohyb nepatrí len na telesnú výchovu. Ako sa využíva v rámci výučby matematiky (Hejného metóda), hudobnej a výtvarnej výchovy, slovenčiny či geografie? Aký súvis má pohybová aktivita so svalovou pamäťou, priestorovou inteligenciou alebo tvorivosťou? Oprieť sa môžete o didaktiku hodín, ale aj o prax zo zahraničných škôl.

 

Lyžiarske výcviky ako súčasť rozšírenia pohybových zručností detí

 

Vláda pred niekoľkými rokmi prijala opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sa na lyžiarsky výcvik dostali aj deti zo sociálne slbaších rodín. Využívajú sa? Akú didaktiku majú pripravené školy pre lyžiarsky výcvik žiakov zo základných škôl a študentov zo stradných škôl? Vedeli by ste porovnať spôsob, akým lyžiarsky výcvik prebieha u nás a v zahraničí? Overená téma, na ktorú sa dá pozrieť z mnohých uhlov pohľadu, a kde vám nebude chýbať dostatok východiskového materiálu.