PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Parafrázuj správne

Po nedávnej afére známeho slovenského politika si množstvo vysokoškolských študentov uvedomilo, aké dôležité je správne a odborne parafrázovať. Pretože ak vytvoríme parafrázu, ktorá v podstate doslova cituje, či len zmeníme niekoľko slov, a pokladáme tak text za pochopený a správne využitý, zhodnosť práce nám dramaticky stúpa, kým kvalita, autenticita a možnosť získať lepšiu známku značne klesá.

Pri parafrázovaní z knihy nezabúdajme na dôležitú zásadu. Drvivá väčšina komisie pri záverečnej obhajobe bude použitú literatúru poznať. Omáčky, zbytočnosti, nevhodne použité parafrázy či text, ktorý sme do práce odparafrázovali len preto, aby sme si pridali pár riadkov k dobru, možno neprídu zvláštne našim spolužiakom, ale profesorom budú biť do očí a rozhodne ich neocenia.

Čo je parafráza

Spôsob, akým voľne „preložíme“ či odcitujeme dlhšiu myšlienku. Jednoducho ju prerozprávame do svojej práci, kde ju vložíme do kontextu k nášmu výskumu, myšlienke, názoru či aby sme porovnávali. Pri parafrázach používame klasické bibliografické údaje, ktoré obsahujú priezvisko autora, rok vydania publikácie a samozrejme stranu parafrázovanej publikácie. Dielo, z ktorého sme parafrázovali, sa musí ocitnúť aj v zozname použitej literatúry, kde musíme uviesť aj celé meno autora, názov diela, rok vydania, vydavateľstvo a ISBN.

Ako parafrázovať správne

Parafráza má slúžiť na voľné preloženie myšlienky autora pre potreby našej práce. Môže predstavovať aj akési zostručnenie textu, zjednodušenie alebo priblíženie. Parafrázovať môžeme aj za účelom vyňatia dôležitej idey, nie konkrétnej myšlienky. Parafrázou odborného autora môžeme potvrdiť či zdôrazniť vlastnú myšlienku.

Nikdy sa nebojte sa označiť dobre použitú parafrázu.

Vydávať autorove myšlienky za svoje by bola obrovská chyba, je to totiž pomerne jasná vec. Parafrázovanie je vynikajúcou pomôckou v prvých kapitolách, ktoré venujeme vstupu do práce. Napríklad ak ideme rozoberať konkrétny problém (vývin slovenského jazyka), parafrázovať môžeme text, ktorý hovorí o názoroch jednotlivých predstaviteľov v histórii na to, akým spôsobom by sa mal posúvať samotný jazyk. Tu nie sú potrebné citácie, ale hodia sa sem práve parafrázy, ktoré prispejú k odbornosti textu bez toho, aby ho preťažili citátmi.

Pozor na chyby

Ak v texte, ktorý obsahuje desať viet, zmeníte len „je“ na „býva“ a „definuje“ na nazýva“ bez toho, aby ste pochopili a objasnili text, ľahko vám z práce vznikne plagiát. Parafrázovaný text si teda pokojne viackrát prečítajte a opíšte ho voľne svojimi slovami (ak sa dá, tak so zatvorenou učebnicou). Nezabudnite si okamžite zaznačiť bibliografické údaje. Pozor na parafrázu z internetu. Veľakrát pochádza priamo z niektorej odbornej, bakalárskej či diplomovej práce. A samozrejme, kontrola nevhodne použitú parafrázu okamžite odhalí.