PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Preklad textov

 

 

Preklad je prekódovanie jazykového textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu jeho novej jazykovej podoby a štylistického tvaru. Pod prekladom sa väčšinou rozumie transformácia z jedného jazyka do iného jazyka v písomnej forme. Ako vedecká disciplína nepatrí preklad primárne pod jazykovedu, ale je samostatnou disciplínou - translatológiou.

 

V praxi rozlišujeme tieto typy prekladov:

 

 

  • umelecký preklad – preklad umeleckých textov
  • odborný preklad – preklad odborných textov
  • strojový preklad – preklad vykonaný pomocou softvéru

 

Jedným z často využívaných príkladov strojového prekladu je Google Translator. Jedná sa o prekladač jazykov vyvíjaný spoločnosťou Google. Google k prekladom využíva všetky dostupné informácie, akými sú napr. dokumenty Organizácie Spojených Národov, ktoré tvoria viac ako 200 biliónov slov. Jazykov, ktoré je schopný prekladač spracovať stále pribúda, pričom význam jednotlivých slov môžu dopĺňať, či korigovať priamo jeho užívatelia.

 

Google svoj prekladový mechanizmus využíva celkovo na dva primárne účely. Prvým je preklad slova či dlhšieho textu, ktoré zadá používateľ do príslušného formuláru na internetovej stránke Google.com. Druhou dôležitou funkciou je preklad celých internetových stránok, kde používateľ zadá len adresu stránky ktorá sa má preložiť a prekladač mu automaticky preloží celý obsah webu.

 

Každý, kto s týmto prekladačom pracuje vie, že preložený text nemožno považovať za bezchybný a použiteľný v bežnej komunikácii, či dokonca v obchodnom styku. Štylistickú správnosť textu i vhodné použitie cudzích slov vie zaručiť iba kvalitný preklad vykonaný certifikovaným prekladateľom.