PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Prezentácia

 

 

Prezentácia je vystúpenie rečníka pred publikom s vhodne spracovanými informáciami a podpornými materiálmi, ktoré si pripravil na názornejšie odovzdanie informácií, zvýšenie pozornosti publika a vlastnú oporu. Publikum je potrebné upútať slovom i zvukom. Pozícia rečníka je veľmi dôležitá, pretože rečník s publikom komunikuje, vytvára a udržiava kontakt s možnosťou ovplyvňovať názory svojich poslucháčov.

 

Ak nemá rečník dostatok skúseností s tvorbou prezentácií, má problémy s vyjadrovaním sa, či pociťuje neistotu a stres, lebo pri prezentovaní je stredobodom pozornosti, je potrebné venovať príprave prezentácie dostatočnú pozornosť. V rámci plánovania a prípravy prezentácie je ako prvé potrebné zadefinovať si cieľ, ktorý má Vaša prezentácia splniť a položiť si otázky: „Čo presne chcem povedať? Ako to môžem sformulovať vo vete?“ Následne je potrebné vybrať druh a množstvo informácií, ktoré chce autor poskytnúť, charakterizovať ďalšie oblasti nevyhnutné na pochopenie problematiky a zvážiť si časové možnosti.

 

Druhou dôležitou oblasťou je publikum, ktorému má byť prezentácia určená. Je potrebné, vopred si zistiť informácie o tom, aký typ poslucháčov sa zúčastní na prezentácii, v akom veku a počte, z akých dôvodov sa podujatia plánujú zúčastniť (povinnosť, záujem), či poznajú problematiku, prípadne, čo očakávajú.