PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Prílohy bakalárskej práce

Prílohy sú nepovinnou súčasťou bakalárskej práce. Používajú sa najmä vtedy, ak chce autor použiť väčšie množstvo faktografického materiálu (tabuliek, grafov a obrázkov), ktoré by mohli narušiť kontinuitu samotnej bakalárskej práce a zbytočne by nabaľovali samotný text.

Prílohy sú nepovinnou súčasťou bakalárskej práce. Používajú sa najmä vtedy, ak chce autor použiť väčšie množstvo faktografického materiálu (tabuliek, grafov a obrázkov), ktoré by mohli narušiť kontinuitu samotnej bakalárskej práce a zbytočne by nabaľovali samotný text. 

Prílohy nespadajú do rozsahu práce. Do príloh sa zaraďujú tiež informácie hlbšie vysvetľujúce metódy a techniky použité v bakalárskej práci ako:

  • dokumentačné materiály,
  • doplnkové ilustrácie, alebo tabuľky,
  • bibliografia (nepoužitá relevantná literatúra),
  • artefakty, počítačové programy, predmety a pod.

 

Každá príloha práce začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, Príloha C a pod.). Odporúča sa, aby prílohy mali rovnakú orientáciu strany a textu ako zvyšný text. Prílohy je tiež vhodné zoskupovať podľa druhov. Ku každej prílohe je nutné uviesť prameň, z ktorého bol príslušný materiál získaný.