PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Rigorózna a dizertačná práca. Poznáte ich technické náležitosti?

Rigorózna a dizertačná práca je vstupnou bránou do akademického sveta, ktorí je snom mnohých študentov. Predstava, že sa budete môcť uchádzať o oficiálne miesto v akademickom učiteľskom zbore a ďalej rozširovať svoje vedomosti a schopnosti, láka mnohých študentov. Ešte predtým nás však čaká boj o získanie titulov a písanie prác.

Nielen vedecká úroveň

Zásady toho, ako má práca vyzerať na „papieri“ poznajú mnohí. Napriek tomu je potrebné si tieto veci občas pripomenúť. Pokiaľ univerzita nemá svoj vlastný predpis, štandardne sa používa fond Times New Roman, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5. Pri dlhom texte vyzerá prehľadne aj Arial. Pokiaľ skúsite zadať iný tip či veľkosť, vytrénované oko väčšinou rozdiel okamžite vidí. Nuž, noci nad seminárkami sa nezaprú. Pokiaľ vám konzultant neodporučí niečo iné, zvyknite si zarovnávať text do bloku.

Ak škola nevyžaduje inak, použite okraje: horný a dolný 3 cm, pravý 3 cm, ľavý 4,5 cm. Číslovanie stránok patrí do stredu na spodný okraj strany. Používa sa arabská číslica. Na zvýraznenie sa používa kurzíva, na nadpisy kapitol aj veľkosť písma číslo 14. Tabuľky a grafy stanovenú veľkosť nemajú, zvyčajne stačí, aby „lahodili oku“. Dajte však pozor na dve veci – aby strana s grafmi a textom nebola neprehľadná, ani aby vám nezostalo zbytočne veľa miesta.

Postup zadávania jednotlivých strán pri dizertačnej a rigoróznej práci

Ak už máte za sebou bakalársku a diplomovú prácu, určite viete, že nie je jedno, kedy nasleduje aká informačná strana. Rovnako ako pri spomínaných prácach, aj pri dizertačnej a rigoróznej práci platí nasledovné poradie:

 • tvrdé dosky
 • titulná strana
 • titulná strana v anglickom jazyku
 • vaše prehlásenie
 • poďakovanie (nie je povinné, ale rozhodne sa očakáva
 • anotácia s kľúčovými pojmami (abecedné zoradenie)
 • anotácia s pojmami v angličtine
 • obsah
 • úvod
 • teoretická časť
 • praktická časť
 • záver
 • resumé
 • zoznam použitej literatúry
 • použitá literatúra v anglickom jazyku
 • zoznam obrázkov, grafov, máp
 • zoznam príloh
 • katalogizačný popis (patrí na poslednú stranu)

Teoretická časť

Mnoho študentov má problém s tým, kde začať. Teoretických poznatkov a kníh je veľa, pričom informácie z nich musíte vtesnať na pár desiatok strán. V prvom rade si urobte rešerš literatúry, ktorý vás navedie k informáciám. Zvyčajne sa vyžaduje krátky vstup do minulosti, zhodnotenie vývoja, rozvinutie problematiky a následne náhľad do súčasného stavu.

Praktická časť

Ak dobre zvládnete teoretický úvod, môžete dizertačnú a rigoróznu prácu nastaviť na zhodnotenie aktuálneho stavu, prierez, prieskum, alebo vyjadriť zaujímavé myšlienky smerom do budúcnosti. Nezabudnite, že sa od vás očakávajú inovácie a nápady, nielen teoretické myšlienky.

Resumé

Resumé je charakteristický znak dizertačných a rigoróznych prác. Píše sa na konci a má za úlohu zhrnúť, čomu sa venovali jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Je dôležité zdôrazniť prínosné myšlienky, ktoré vaša práca prináša. Na resumé vám stačí ½ pol strany.

Katalogizačný popis

Či už pripravujete dizertačnú alebo rigoróznu prácu, nezabudnite na katalogizačný popis, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno autora
 • obor
 • názov práce
 • rok
 • počet strán bez príloh
 • celkový počet strán príloh

Nezabúdajte, že formu štúdia a vedúceho práce pri rigoróznej a dizertačnej práci neuvádzame. Pri dizertačnej práci sa vždy uvádza školiteľ. Každá škola má svoje pravidlá a vo svojich stanovách uvádza, čo vo vašej práci nesmie chýbať.