PROFESIONÁLNI AUTORI

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní autori s dlhoročnými skúsenosťami v tvorbe odborných podkladov.

DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

Podklady odovzdávame vždy v dohodnutých termínoch, pričom ponúkame možnosť expresného vypracovania podkladov.

100% ORIGINALITA

Všetky podklady sú vypracované ako originál na základe požiadaviek klienta – žiadne plagiáty.

CENOVÁ PONUKA DO 24 HOD.

Do 24 hod. pridelíme autora, ktorý zváži individuálne požiadavky klienta a zašlem cenovú ponuku.

Súčasťou kvalitnej práce je aj prezentácia. Pripravte ju tak, aby vás dobre reprezentovala

Máte už hotovú bakalársku a diplomovú prácu? Potom je čas začať pripravovať prezentáciu, kde komisii priblížite, o čom vlastne vaša práca je, zdôrazníte základné teoretické body a priblížite, či už v podobe grafov alebo tabuliek, k akým praktickým záverom ste dospeli

Nezabúdajte, že prezentáciu by ste nemali chystať večer pred štátnicami. Je dôležitým ukazovateľom vašej profesionality a platí tu tradičné „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“.

Preto sa oplatí pripraviť si prezentáciu tak, aby logicky a prehľadne dopĺňala výsledky vášho výskumu a naštudovaného materiálu. Ak chcete mať prezentáciu na naozaj dobrej úrovni, mala by zahŕňať aj tieto body.

Úvod – čo tam patrí?

Nezabudnite na prvé slidy. Tie musia obsahovať názov práce (na prvom, úvodom slide), názov univerzity, vaše meno a meno konzultanta. Tu je dôležité len to, aby ste zadanie práce odcitovali správne a nepomýlili meno profesora, s ktorým ste spolupracovali – to sa málokedy a málokomu odpúšťa.

Za úvodom by mal nasledovať slide, ktorý stručne a jasne predstaví vašu prácu, či už formou úvodnej otázky alebo komentáru, aby bolo zrejmé, do akej problematiky budete spoločne s komisiou vstupovať. Je zvykom, že tento komentár je stručne vyjadrený aj v abstrakte alebo v úvode samotnej bakalárskej a diplomovej práce.

Po úvode nasledujú stručne vypísané body, ktoré vychádzajú z práce a bude zahrnuté aj v prezentácii. Napríklad pri téme Shakespeare a jeho komédie by ste mali spomenúť všetky body od úvodu do historických súvislosti, cez životopis a základné diela, až po sumarizáciu charakteristických znakov jeho tvorby.

Teoretická časť musí byť stručná

Čo je dôležité v teoretickej časti? Rozhodne sa vyhnite slidom s nepodstatnými životopismi, opismi či dejinnými vstupmi, ktoré ste v rámci bodov spomenuli v úvode. O tých stačí len povedať pár stručných bodov.

Teoretické slidy majú obsahovať najvýznamnejšie definície, delenia, vymenúvanie charakteristických znakov, zvýraznené roky, pokiaľ potrebujete zdôrazniť chronologickosť.  

Ak máte tému bakalárskej a diplomovej práce, ktorá sa týka problému z geografie či biológie, je vhodná napríklad mapa územia, ktorej sa v práci venujete, obrázok časti ľudského tela, rastliny či zvieraťa, ktoré sú opisované v práci.

Všetky tieto prvky sú zaujímavé a vytvárajú vizuálny dojem, ktorý zvyšuje kvalitu práce a porotu na chvíľu vytrhne z teoretickej letargie. Je dôležité, aby prezentácia obsahovala len tie údaje, ktoré sú priamo prepojené s témou praktickej časti, alebo je dôležité, aby s nimi bola komisia pre lepšiu predstavu oboznámená. Nezabudnite, že spomenuté veci musíte rozvíjať slovne, nie len ukázať na obrázku v počítači-

Praktická časť – buďte konkrétni

Akejkoľvek téme sa v praktickej časti venujete, je dôležité nezabudnúť na jeden dôležitý slide. Či už máte tému úroveň hotelierstva v Tatrách alebo prieskum gramotnosti žiakov prvých ročníkov, jeden slide musí byť venovaný tomu, aký je konkrétny stav problematiky v skúmanej oblasti práve teraz. Len tak prepojíte teoretickú a praktickú zložku, aby tomu, kto ju nečítal, dávala zmysel.

Ďalšou súčasťou praktickej časti prezentácie musia byť chronologicky a logicky zosumarizované slidy, ktoré približujú otázky, ktoré ste si vo výskume položili, predpokladané výsledky, priebeh výskumu a ťažkosti, s ktorými ste sa vo výskume stretli. Nezabudnite uviesť všetky potrebné grafy, zistenia, najčastejšie odpovede či poukázať na protipóly, ktoré vaša práca pri výsledkoch prieskumu odhalila.

Prezentácia tiež musí obsahovať logické a jasné výstupy z práce, vaše zistenia, ale aj návrhy na zlepšenie a otvárať možnosti rozšírenia a potencionálnych krokov, ktoré vaša práce v teoretickej alebo praktickej rovine načala.

Na čo nezabudnúť?

Prezentácia nepotrebuje mať toľko slidov ako priemerný americký film. Desať až pätnásť by malo stačiť. Na záver je potrebné poďakovať komisii za pozornosť a ponúknuť im priestor na otázky.

Vyhnite sa šialeným farbám a kombináciám v pozadí, netypickým prechodom a fondu písma, za ktoré by nehanbili ani tvorcovia v Disney. Ideálna je klasická čierna a jednoduchý fond, v ktorom budete jasne rozlišovať nadpisy a rozdelenia. Nepoužívajte ani bláznivé a oči ničiace prechody, je to zbytočné a komisii po päťdesiatke to rozhodne neulahodí. Pokiaľ ide o vizuál, platí, že v jednoduchosti je krása. O to viac, pokiaľ ste si vybrali serióznu tému.